Sulat Para Kay Otap

May sulat ako para sa’yo.

Kaya mo bang maghintay? Kaya mo bang maghintay sa isang babaeng may mahal pang iba? Kaya mo bang magmahal habang mahirap at komplikado pa ang sitwasyon?

Batid ko ang intensyon mo, hindi kaila sa akin kung ano ang pakay mo. Pero patawad kung hindi ko pa kayang magmahal pabalik. Patawad kung hindi pa ako handa. Patawad kung nakapaghatid ako ng mensaheng maaaring iba ang naging pakahulugan mo. Patawad kung hindi ko pa alam kung kailan ako muli matututong magtiwala at magmahal nang walang pag-aalinlangan. Ayoko bumuo ng “tayo” habang nakatali pa sa nakaraan—sa pinangarap kong maging kinabukasan ko.

Hindi ko mamasamain o dadamdamin kung hindi ka maghintay, kung mag-ibang landas ka na, kung mapagod ka, o umayaw ka na lang.

Kailangan kong maging buo muli; kailangang maghilom muna ang mga sugat ko—ang hapdi na dulot nito, at ang mga peklat na magpapaalaala ng sakit na dinanas. Kailangang mapunan muna ang mga hukay na dulot ng pagkakabunot ng inugatang pag-ibig na hindi nasuklian, hindi naipaglaban, hindi natagpuan.

Kaya heto ang sulat ko para sa’yo…upang wala nang masaktan pa muli nang ‘di sinasadya.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s