Kalayaan

Huwag mong pipilitin
Ni manunupalahin
Ang pagsumpa niyang
Mahalin ka kasama ang
…….iyong nakaraan at kasalukuyan
…….pati ang kinabukasang walang kasigurahan

Huwag mong ipagkakait sa kanya,
…….sa abot ng makakaya
…….ng pumipiglas mong puso,
Ang kalayaang tanggapin ka
Na malinaw sa pang-unawa niya
Ang tunay na kahulugan
Ng mahalin ka nang mayroong
…….buong katapatan, walang pagkukunwari
…….buong pagtitiis, walang panunumbat
…….buong pagsuporta, walang pagdadabog

Ibigay mo sa kanya ang kalayaang
Piliin ka nang hindi mo siya
Kinokontrol, pinipilit
O kinukumbinsi

Ibigay mo sa kanya ang kalayaan—

Ang kalayaang mahalin ka

O

Lisanin ka.

Advertisements

One Reply to “Kalayaan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s