Last Post For This Year

Peace, I seek. Peace, I find.

Advertisements

Pagbilang

Sampung linya lang ay sapat na.