Last Post For This Year

Peace, I seek. Peace, I find.

Advertisements

Guest Post: Maliit na Hakbang

"...hindi lang naman pag-aaral ang kailangan nating gawin upang maging pag-asa ng bayan."